Zakład pogrzebowy Charon działa na Łódzkim rynku od 1991 roku. Uczestniczyliśmy przy ponad 13 000 pochówkach, zapewniając godną obsługę.


Całodobowo realizujemy przewozy osób zmarłych z domów, hospicjów, szpitali… Jesteśmy do Państwa dyspozycji całą dobę pod numerem: (42) 633 65 62


Organizujemy religijne oraz świeckie ceremonie pogrzebowe, także połączone z kremacją. Zapewniamy szeroki wybór wszystkich akcesoriów funeralnych tj. trumny, urny, tabliczki oraz wieńców.

Klepsydra czy nekrolog?

Nekrolog pochodzi od greckiego nekros – nieboszczyk i logos – słowo.

Nekrologiem nazywamy informację o śmierci danej osoby, podaną do wiadomości publicznej. Zwykle nekrolog publikowany jest w prasie (np. lokalnej) lub też w internecie. Informacja zawiera takie dane, jak: data śmierci, miejsce i data uroczystości żałobnych oraz pogrzebu. Można również umieścić krótką notę, opisującą osobę zmarłą, okoliczności jej śmierci, itp.

Nekrologiem może być również dłuższy artykuł prasowy, audycja radiowa lub program telewizyjny, w którym autor przedstawia informacje na temat życia i działalności zmarłego. Oczywiście tekst musi mieć odpowiedni styl – poważny oraz uroczysty.

Klepsydra – nazwa wywodzi się oczywiście od starożytnego narzędzia, odmierzającego czas. Na kartkach pogrzebowych, na których informowano o śmierci danej osoby, zaczęto umieszczać rysunek klepsydry.

Informacja umieszczana jest w miejscach publicznych – może to być ściana domu, w którym mieszkał zmarły, słupy ogłoszeniowe, kapliczki, przedsionki świątyń. Najczęściej rozwieszana jest w taki sposób, aby jak najwięcej osób mogło dowiedzieć się o śmierci danej osoby. Do dziś, w mniejszych miejscowościach, czy wsiach możemy zobaczyć takie ogłoszenia, umieszczone na domach, czy słupach.

Nekrolog i klepsydra są bardzo podobnymi formami powiadamiania o śmierci danej osoby. Zawierają podstawowe informacje o zmarłym, a także podają datę i miejsce pogrzebu. To, co je różni, to sposób upublicznienia. Nekrologi zwykle zamieszcza się w prasie, a klepsydry w miejscach publicznych (dom, słup ogłoszeniowy).

Poniżej w trosce o Państwa komfort przygotowaliśmy różnego rodzaju klepsydry, które mogą Państwo wybrać.

BEZPŁATNA CAŁODOBOWA INFOLINIA: (42) 633 65 62