Zakład pogrzebowy Charon działa na Łódzkim rynku od 1991 roku. Uczestniczyliśmy przy ponad 13 000 pochówkach, zapewniając godną obsługę.


Całodobowo realizujemy przewozy osób zmarłych z domów, hospicjów, szpitali… Jesteśmy do Państwa dyspozycji całą dobę pod numerem: (42) 633 65 62


Organizujemy religijne oraz świeckie ceremonie pogrzebowe, także połączone z kremacją. Zapewniamy szeroki wybór wszystkich akcesoriów funeralnych tj. trumny, urny, tabliczki oraz wieńców.

Na czym polega kremacja zwłok?

Kremacja zwłok polega na spopieleniu ciała osoby zmarłej. Spalenie przeprowadzane jest w specjalnej trumnie kremacyjnej, wykonanej najczęściej z drewna lub kartonu. Ze względów bezpieczeństwa trumna do spalania zwłok nie powinna posiadać żadnych warstw lakieru ani metalowych elementów. Po spaleniu, szczątki umieszczane są w urnie, którą wydaje się osobom upoważnionym, najczęściej rodzinie lub osobie organizującej pogrzeb.

Zakład pogrzebowy Charon wykonuję kompleksową usługę związaną z kremacją, odbieramy zmarłego z domu, a także załatwiamy wszelkie formalności ZUS i KRUS.


BEZPŁATNA CAŁODOBOWA INFOLINIA: (42) 633 65 62


Jak przebiega kremacja zwłok?

Kremacja jest jedną z usług pogrzebowych, przy której konieczne jest zachowanie procedury dotyczącej tradycyjnego pogrzebu. Pochówek ciała obejmuje odbiór i przewóz zwłok ze wskazanego miejsca do zakładu pogrzebowego, potem do krematorium, przygotowanie ciała do skremowania oraz proces spalenia ciała w trumnie kremacyjnej. Przygotowanie ciała do skremowania odbywa się podobnie jak przy tradycyjnym pogrzebie. Rodzina lub inne osoby (np. zatrudnione w zakładzie pogrzebowym) wykonują podstawowe zabiegi pielęgnacyjno-kosmetyczne (mycie, czesanie) oraz ubierają osobę zmarłą. Przygotowane ciało przewożone jest do krematorium, gdzie umieszcza się je w drewnianej trumnie i poddaje spaleniu, które trwa około trzech godzin. Po zakończeniu procesu spopielania zwłok, szczątki zmarłego przesypywane są do urny. Pochówek z kremacją nierzadko przebiega w dwóch etapach. Pierwszym etapem jest pożegnanie zmarłego przez najbliższą rodzinę, a następnie spalenie ciała, podczas którego bliscy mogą przebywać w specjalnej sali ceremonialnej w celu np. wspominania zmarłego. Drugim etapem jest właściwy pogrzeb – urna z prochami zostaje osunięta do grobu lub umieszczona w kolumbarium.

Prawo a kremacja zwłok.

Polskie prawo reguluje zasady pochówku oraz obchodzenia się ze zwłokami w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 roku. Przepisy zawarte w tej ustawie mówią o tym, że „zwłoki mogą być pochowane przez złożenie w grobach ziemnych, w grobach murowanych lub katakumbach i zatopienie w morzu. Szczątki pochodzące ze spopielenia zwłok mogą być przechowywane także w kolumbariach. Oznacza to, że skremowanych zwłok umieszczonych w urnie nie można przetrzymywać w domu. Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących pochówku jest wykroczeniem i wiąże się z karą grzywny.