Śmierć w domu po długiej chorobie nie jest nagłym wypadkiem, dlatego przed zawiadomieniem pogotowia ratunkowego (pod numerem 112 lub 999) warto dać ujście łzom oczyszczającym umysł. Po zawiadomieniu pogotowia lub lekarza pierwszego kontaktu pozostaje jeszcze trochę czasu, który możemy spędzić przy zmarłym. W tych ciężkich chwilach nie powinniśmy jednak zostawać sami – jeżeli w mieszkaniu nie ma nikogo, warto poprosić o towarzystwo choćby sąsiada lub zadzwonić po kogoś bliskiego.
Po przybyciu lekarz bądź osoba uprawniona do stwierdzenia zgonu wypisuje protokół i kartę zgonu. Po tej czynności możemy powiadomić zakład pogrzebowy o zgonie. Większość firma Charon zajmujących się pochówkiem i formalnościami z nim związanych pracujemy przez 24h na dobę siedem dni w tygodniu, więc nie musisz martwić się porą zgłoszenia i tym, co stanie się dalej z ciałem bliskiego. Pracownicy zakładu odbierają zmarłego i przewożą go do kostnicy.

Bezpłatna infolinia: 800 184 500 (dyżurujemy całą dobę)

Formalności pogrzebowe

Kartę zgonu warto skopiować kilkakrotnie, ponieważ może być przydatna przy sprawach spadkowych, w instytucjach finansowych oraz ubezpieczalniach. Kolejnym krokiem jest zgłoszenie się do Urzędu Stanu Cywilnego, pod który podlega miejsce zgonu i wyrobienie Skróconego Odpisu Aktu Zgonu. W tym celu zabieramy ze sobą: kartę zgonu, dowód osobisty osoby zmarłej oraz dowód osobisty osoby organizującej pogrzeb.

Zakład Pogrzebowy Charon dokonuje wszelkich formalność.

Bezpłatna infolinia: 800 184 500 (dyżurujemy całą dobę)

Formalności z zakładem pogrzebowym
Udając się do zakładu pogrzebowego, musimy zabrać ze sobą kilka dokumentów:

  • kartę zgonu;
  • zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu lub ostatni odcinek renty bądź emerytury zmarłego;
  • dowód osobisty zmarłego.

Są różne formy płacenia za usługi związane z pochówkiem: przelew, gotówka lub raty. Osoba organizująca pogrzeb może również wystawić zakładowi upoważnienie, na podstawie którego będzie on mógł odebrać zasiłek pogrzebowy wydawany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Aby otrzymać zasiłek, należy dostarczyć do ZUS-u komplet dokumentów, czyli wniosek o wypłatę zasiłku, skrócony odpis aktu zgonu, dowód osobisty, rachunek poniesionych kosztów związanych z uroczystościami pogrzebowymi, dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa ze zmarłym oraz zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom (źródło: http://wyborcza.pl/nekrologi/1,101500,6966646,Organizacja_pogrzebu__Informator_.html).
Pamiętajmy przy tym, iż zasiłek pogrzebowy otrzymamy tylko wtedy, gdy zmarły był w chwili śmierci ubezpieczony lub pozostawał na utrzymaniu osoby ubezpieczonej.